ROMWOD – käyttöohjeet

ROMWODin käyttäminen on täysin omatoimista. Alla on vaihe vaiheelta etenevät ohjeet jolla saat vastaanottimen päälle sekä virtuaaliohjauksen käyntiin. 

1:) Tunnustele ensin kädellä TV:n ylhäältä näppäinpaneelin sijainti ja näppäimet.

2:) Paina TV- vastaanotin päälle. Virtanäppäin on ensimmäinen näppäin oikealta.

3:) Vaihda sisääntuloksi AV4. Sisääntulon vaihtonäppäin on toinen vasemmalta.

4:) Paina iPad päälle kotinäppäimestä (2x painallus).

5:) Kosketa ROMWOD kuvaketta.

6:) Käynnistä Today’s WOD painamalla play painiketta.

Voit myös toistaa vapaasti muita liikkuvuusharjoitteita ROMWOD- sovelluksen kautta. Perehdy sovellukseen omatoimisesti.

Muista sammuttaa TV käytön jälkeen! (vihreä valo sammuu)